Általános Szerződési Feltételek

 

Jelen dokumentum (továbbiakban: ÁSZF) a Skribanekné Gulybán Emese ev. (továbbiakban: Szolgáltató, vállalkozó) és a Szolgáltató által a www.happynails.hu weboldalon (továbbiakban: weboldal, webáruház, webshop) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (továbbiakban: Ügyfél, fogyasztó, felhasználó, megrendelő), együttesen: Felek jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.happynails.hu webáruházon keresztül történik. A webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) szabályozza.

Jelen dokumentum nem kerül iktatása, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik. A webshop működésével, megrendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén az alább megadott elérhetőségeinken rendelkezésre állunk. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a weboldalon és letölthető a https://www.happynails.hu/aszf címről.

 

1. Szolgáltatói adatok

 

1.1. Szolgáltató adatai

 

Cégnév: Skribanekné Gulybán Emese ev. Székhely: 3553. Kistokaj, Béke utca 46. Levelezési cím: 3553. Kistokaj, Béke utca 46. Nyilvántartási szám: 03143582 Adószám: 45308644-1-25
Telefon: +3670-418-8113 E-mail cím: sales@uniquenails.hu

 

1.2. Tárhelyszolgáltató adatai:

 

Név: Tárhelypark  Kft.
Székhely: 1115 Budapest Keveháza u. 3. Telefon:   +36-1-700-4140

 

2. Általános rendelkezések

 

2.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint a jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadóak.

2.2. A jelen ÁSZF 2019. március 11. napjától visszavonásig hatályos. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépésének napján a weboldalon közzéteszi.

2.3. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. A módosított ÁSZF hatálybalépését követően a felhasználó az első bejelentkezésével kifejezetten elfogadja a módosított feltételeket és ettől fogva rá nézve kötelezően alkalmazandó. Amennyiben a felhasználó a módosított ÁSZF-el nem ért egyet, úgy a regisztráció bármikor törölhető. A regisztráció törlésével a jelen szerződés megszűnik.

2.4. A  www.happynails.hu  webshop Magyarországon működik; karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért az Ügyfelek kifejezetten tudomásul veszik, hogy az Ügyfél és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. Vitás kérdésekben az Ügyfél és a Szolgáltató aláveti magát a Miskolci Járásbíróság, törvényszék hatáskörébe tartozó ügyekben a Miskolci Törvényszék kizárólagos illetékességének.

2.5. A weboldalon látható adatokról elképzelhető, hogy nem érvényesek más országokban. Elképzelhető, hogy egyes helyeken tiltják a felhasználásukat, illetve az elolvasásukat. A Szolgáltató nem vállal a felelősséget azokért az esetekért, amikor valaki olyan helyről éri el az oldalakat, és úgy használja fel a talált információkat, ahol és ahogyan azt a helyi törvények tiltják.

2.6. A megrendeléssel létrejött szerződés nyelve magyar, a magyar nyelv nem tudásából eredő félreértésekért, károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 

3. Regisztráció

 

3.1. Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

3.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után lehetősége van az Ügyfélnek, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti. A Szolgáltatót a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

3.3. Regisztráció menete:

 

A Webáruház szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult. A regisztrációhoz az alábbi adatok megadása kötelező:   Felhasználónév, E-mail cím, Jelszó

 

4. Vásárlás folyamata, rendelés

 

4.1. Megrendelést a Webáruház weboldalán keresztül  csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti.

4.2. A vételár mindig a kiválasztott termék alatt feltüntetett összeg. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Webáruház fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

4.3. Termék mind regisztrációval, mind regisztráció nélkül a kosárba helyezhető.

4.4. A megvásárolni kívánt termék annak kiválasztását követően a „Kosár” gombra kattintással helyezhető a kosárba. A kosárba tétel követően megjelenik a kosár tartalma ahol lezárható, vagy tovább folytatható a rendelés.

4.5. A kosár tartalmának áttekintése után az átvételi mód kiválasztása, valamint az esetleges megjegyzés hozzáfűzése után a „Vásárlás befejezése” gombra kattintva a Vásárló ajánlatot tesz, melyre a megrendeléstől számított 24 órán belül automatikusan visszaigazolást küldünk. Ez a levél csupán tájékoztatásul szolgál, hogy megrendelését sikeresen leadta rendszerünkben, ám nem jelenti annak elfogadását!

4.6. A megrendelés akkor tekinthető elfogadottnak, ha arról ez előbbieket követően az ügyfélszolgálat e-mailben visszaigazolást küld (a termék ekkor kerül becsomagolásra), amely egyben a szerződés létrejöttét jelenti.

4.7. Előrendelt termék esetén a megjelenés előtt a Webáruház email-be vagy telefonon értesítőt küld, amelyben meg kell erősíteni a vásárlási szándékot. A vásárló értesítése az előrendelt termék kiszállításáról e-mailen vagy telefonon történő értesítéssel is teljesülhet.

4.8. Nem teljesíthető rendelés esetén a termék beszerzéséig aktív marad a rendelés, és mindaddig nem kerül törlésre, amíg ezt a Vásárló külön nem kérvényezi. Amint a termék beérkezik, e-mailen vagy telefonon a Vásárló értesítése megtörténik a kiszállítással kapcsolatban.

4.9. Rendelés módosítása és törlése addig az időpontig lehetséges, amíg a termék nem kerül becsomagolásra, amiről e-mail kerül kiküldésre, ezt követően a Webáruháznak nem áll módjában a rendelést módosítani, törölni.

4.10. A webáruház kizárólag a Magyarország területére címzett megrendeléseket fogadja el. A Magyarország területén kívülre irányuló postai, illetve egyéb címre történő szállítás nem lehetséges, minden ilyen címre történő megrendelés, erről szóló külön értesítés hiányában is érvénytelennek minősül.

 

5. Megvásárolható termékek köre

 

5.1. A megvásárolható termékek listája a fölső menüsorban a „Termékek” menü alatt található. A „Termékek” gombra kattintva a bal oldali menüsorban megjelenik a „Termék kínálatunk” menüsor, ahol a tematikus elrendezésben vannak a különböző termék kategóriák. A termék kategóriákon belül a felhasználónak lehetősége van a kívánt termékről a vonatkozó termékleírást elolvasni, illetve az adott termékre való kattintás után lehetősége van azt megvásárolni.

 

6. Szállítási és fizetési feltételek

 

6.1. Jelenleg az alábbi fizetési lehetőségeket biztosítja a Szolgáltató

 

6.1.1. Fizetés utánvétellel: Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben a megrendelt termék(ek) átvételekor.

 

6.2. Házhozszállítás esetén:

 

6.2.1.A www.happynails.hu webshopon történő rendelés esetén a házhozszállítást Magyarország egész területén futárszolgálat biztosítja.

6.2.2.A Vásárló házhozszállítást Magyarország teljes területén belül, bármilyen érvényes szállítási címre igényelhet. A hibásan, hiányosan vagy a szállítási címeként megjelölt ingatlannak, címnek felhatalmazás nélkül történő megadása esetén a Webáruházat semmilyen felelősség, következmény nem terheli, sem a Vásárló, sem harmadik személy irányába, minden ilyen irányú igény, következmény és felelősség kizárólagosan a Vásárlót terheli. Kérjük, lehetőség szerint olyan szállítási cím kerüljön megadásra, ahol nagy valószínűséggel a Vásárló vagy meghatalmazottja tartózkodni fog a szállítás várható időpontjában. A szállítási és számlázási cím eltérő is lehet. A megrendelés teljes ellenértékét a Szállítónál az áru átvételekor kizárólag egy összegben készpénzben teljesítheti. A vásárló a megrendelés összes tételét egyben veheti át, vagy a jogszabályi feltételek fennállása esetén a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja.

6.2.3.Átvételkor a megrendelés összegének kifizetése után a Vásárló felelőssége a csomagban szereplő tételek futár jelenlétében való ellenőrzése. A megrendelt csomagok kiadása a címzett vagy más olyan személyek aláírása ellenében történik, akiről a körülmények szerint feltételezhető, hogy jogosultak a csomagok átvételére. Ide sorolandók a címzett helyiségeiben jelen lévő személyek és a meghatalmazással rendelkezők. Amennyiben a Vásárló a terméket nem személyesen venné át, úgy gondoskodnia kell arról, hogy vagy előzetesen megjelölt meghatalmazottja, vagy az általa megjelölt, átvételre jogosult vegye át a terméket.

6.2.4.A csomag átvételét követően a felmerülő hiányosságokról a Vásárló kérése esetén a futár (Szállító) jegyzőkönyvet állít ki, majd felveszi a Webáruházzal a kapcsolatot. Utólagos reklamációt a hiányzó tételekre vonatkozóan a Webáruháznak nem áll módjában elfogadni.

6.2.5.A megrendelt és készleten lévő termékekre a Webáruház a megrendelés visszaigazolásától számított 1-3 munkanapos kiszállítási határidőt vállal. A határidőbe a megrendelés napja nem számít bele.
6.2.6.A Szállító csak munkanapokon, munkaidőben 08:00 és 16:00 óra között végzi a szállítást, hétvégén és ünnepnapokon a Szállító nem teljesít kiszállítást.6.2.7.Amennyiben a szállító nem találja a megadott címen, írásos értesítőt hagy a helyszínen és további egy alkalommal előre egyeztetett időpontban újra megkísérli a kézbesítést.

6.2.8.A megrendelt termékeket a GLS Futárszolgálat szállítja ki Magyarország egész területén, amelynek költsége bruttó 1980 Ft.

6.2.9. Utánvételes kiszállítás esetén a házhoz szállított termékek ellenértékének kiegyenlítése az átvétel után, készpénzben lehetséges.

6.2.10. A termékekre vonatkozóan megjelenített áraink bruttó árak, ÁFA-t nem tartalmaznak, mert nem vagyunk ÁFA fizetők.

6.2.11. Tájékoztatjuk, hogy webáruházunkban nincs minimum rendelési összeg.

 

7. Elállási Tájékoztató

 

7.1. Elállási jog, átvétel megtagadása

 

Tájékoztatjuk, hogy a 45/2014 (II. 26.) Korm. rendeletben foglalt elállási jog csak azon vásárlókat illet meg, akik a Ptk. szerint fogyasztónak minősülnek. A Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 3. pontja szerint „fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.”

7.1.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a fogyasztónak minősülő ügyfél a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Felhasználó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

7.1.2. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen az Ügyfél, vagy meghatalmazottja a terméket átveszi.

7.1.3. A termék visszaküldésének költségét az Ügyfélnek kell viselnie, Szolgáltató nem vállalja e költség viselését.

7.1.4. Az elállási jog gyakorlása esetén az Ügyfelet a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

7.1.5.Nem illeti meg az elállási jog az Ügyfelet olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet az Ügyfél utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen az Ügyfél személyére szabtak.

7.1.6. Az Ügyfél szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát:   romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel,  lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta.

7.1.7. Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget az Ügyfél részére, beleértve a szállítási díjat is.

7.1.8.Szolgáltató a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha az Ügyfél más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Ügyfelet semmilyen többletköltség nem terheli.

7.1.9.Ügyfél köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza az Ügyfél a Szolgáltató részére.

7.1.10. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy az Ügyfél bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

7.1.11. Amennyiben az Ügyfél élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (vagy akár a 7.1.18. pontban mellékelt adatlap segítségével), vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával. Postai úton írásban történő elállás esetén a határidők a postára adás időpontjától számítanak. Postai úton történő elállás esetén azt ajánlott levélben kell megtenni. Emailben küldött elállás kézhezvételét a Szolgáltató e-mailben visszaigazolja.

7.1.12. Az Ügyfél elállás esetén is felelős azon károk megtérítéséért, amelyek a termék nem rendeltetésszerű használata miatt keletkeztek.

7.1.13. Tájékoztatjuk a felhasználót, hogy a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § 1 bekezdésének e) pontja alapján, ha a megrendelt terméket azt átvételt követően felbontja, akkor nem illeti meg a jelen pontban szabályozott elállási jog.

7.1.14. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

7.1.15. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

7.1.16. Az Ügyfél egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

7.1.17. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan jogi vagy nem jogi személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el, és tevékenységi köre alapján a megrendelt termékek továbbforgalmazására jogosult.

7.1.18. A megrendelés visszaigazolásáról szóló e-mailben külön feltüntetésre került az elállási jogról való tájékoztatás.

 

8. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

 

8.1. Kellékszavatosság

 

8.1.1.Ön a termék hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.

8.1.2.Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. A választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

8.1.3.Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

8.1.4.Felhívom a figyelmét, hogy Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

8.1.5.A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webáruház üzemeltetője  nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

8.2. Termékszavatosság

 

8.2.1.Felhívom a figyelmét, hogy a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

8.2.2.Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 8.1.2. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

8.2.3. Tájékoztatom, hogy a termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

8.2.4.Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

8.2.5.A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:  – a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy  – a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy  – a termékhibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.  A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

8.2.6.Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

8.3. Jótállás

 

8.3.1.Tájékoztatjuk a felhasználó, hogy a webáruházban megvásárolható 10.000 Ft feletti termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben foglalt jótállást biztosítunk.

8.3.2. Jótállást adunk minden 10.000 Ft feletti termékre az átadástól számított 12 hónapig, kivéve, ha a gyártó ennél hosszabb jótállási időt határoz meg. Ilyen esetben a hosszabb jótállási idő az érvényes. A számla egyben jótállási jegyként is szolgál, külön jótállási jegyet nem adunk. A jótállást csak abban az esetben áll módunkban érvényesíteni, ha a terméket hiánytalanul küldi vissza.

8.3.3. A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

8.3.4.Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 8.1. és a 8.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

8.3.5.A jótállási igény nem érvényesíthető a nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodásokra illetve sérülésekre. A jótállási ügyintézés további részleteire a Ptk.ban, a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben, illetve a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

 

9. Vegyes rendelkezések

 

9.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

9.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

9.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

9.4. Szolgáltató és az Ügyfél vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Az Ügyfél és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Miskolci Járásbíróság, illetve a hatásköri szabályok figyelembe vételével a Miskolci Törvényszék kizárólagos illetékességét.

 

10. Panaszkezelés rendje

 

10.1. A Weboldal célja, hogy a Felhasználók valamennyi igényét és célját megfelelő minőségben és hatékonysággal teljesítse. Szolgáltató törekszik arra, hogy a weboldalon történő vásárlást a jelen ÁSZF-nek megfelelően teljesítse. Amennyiben a Felhasználónak mégis valamilyen panasza van az őt érintő megállapodással, vagy a Weboldalon nyújtott szolgáltatással, illetve annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az 1. pontban meghatározott e-mail címen, vagy levél útján, illetve a honlap kommunikációs csatornáinak bármelyikén is közölheti. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy a panaszügyintézés helye:  3525 Miskolc, Széchenyi István u. 83.

10.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát megküldi a Felhasználónak a regisztráció során megadott elérhetőségek egyikére. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról úgyszintén jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát megküldi a Vevőnek.

10.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 5 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

10.4. A panasz leírásának tartalmaznia kell a panaszt tevő elérhetőségét, továbbá a panasz alapjául szolgáló tényék részletes és pontos leírását.

10.5. Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Cím: 1088 Budapest, József krt. 6. Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20. GPS koordináták: X 19,071 Y 47,496  Központi telefonszám: +36 1 459 4800 Faxszám: +36 1 210 4677 E-mail: nfh@nfh.hu

10.6. Békéltető testülethez fordulás: A termékek/szolgáltatások minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a Szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Fogyasztó eljárást kezdeményezhet a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület elérhetőségei:

3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.  E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu,    Web: www.bekeltetes.borsodmegye.hu Telefon: +36-46/501-091 , +36-46/501-870 Fax: +36-46/501-099

10.7. Tájékoztatjuk a felhasználót, hogy a Szolgáltató képviselője garantálja a személyes megjelentését, illetve együttműködését biztosítja a fogyasztói jogvitát kezelő békéltető testületi eljárásban.

10.8. Tájékoztatjuk továbbá, hogy fogyasztói jogvita esetén Ön a lakóhelye/tartózkodási  helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulhat. A Békéltető Testületek listája itt  található: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 

11. Adatvédelem

 

11.1. Webáruházunk adatkezelési tájékoztatója itt érhető el: Adatkezelési Tájékoztató

 

12. Szerzői jogok

 

12.1. Azzal, hogy az Ügyfél belép a www.happynails.hu valamelyik oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, vagy megrendelője a webáruháznak és a honlapnak.

12.3. Szolgáltató fenntart minden, az oldal bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. Az oldalhoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

12.4. Előzetes írásos hozzájárulás nélkül tilos az oldal egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. Az oldal tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult az oldal így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

12.5. A www.happynails.hu oldalai teljes egészében szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos.

12.6. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Szolgáltató követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

12.7. Az itt közölt képeket a termékek gyártói biztosították a www.happynails.hu számára. A Szolgáltató pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

12.8. A honlapon megjelenő felhasználói megnyilvánulások (pl. kommentek, vélemények, publikációk, fórum) nem tükrözik a Szolgáltató gondolatait és véleményét.

12.9. A kommentek, vélemények, publikációk, fórum szövegek szerzői a jelen ÁSZF elfogadásával, illetve a regisztrációval tudomásul veszik azt, hogy az oldal használatával az ott kifejtett gondolataik azonnal közkinccsé válnak, így nem támaszthatnak szerzői jogi igényeket az általuk írt szövegek felhasználásával kapcsolatosan.

 

13. Vonatkozó jogszabályok

 

13.1. Magyarország Alaptörvénye

 

13.2. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

13.3. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (eKertv.)

13.4. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.)

13.5. A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (Kknyt.)

13.6. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Reklámtv.)

13.7. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet

13.8. A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet

Miskolc, 2019. Március 11.